ททท.ภาคกลาง จัดทริป “ไหว้พระ ชมวัง ฟังเรื่องเล่า เจ้าแผ่นดิน ตามรอยมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสิน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวในประเทศ 6 สมาคม จัดกิจกรรมคาราวานรถบัสทัวร์ EV “ไหว้พระ ชมวัง ฟังเรื่องเล่า เจ้าแผ่นดิน ตามรอยมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่อยุธยา” ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 โดยนำนักท่องเที่ยว 240 คน เดินทางในเส้นทางกรุงเทพฯ – พระนครศรีอยุธยา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในวันธรรมดาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก

นายอัครวิชย์ เทพาสิต  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. กล่าวว่า คาราวานรถบัสทัวร์ EV “ไหว้พระ ชมวัง ฟังเรื่องเล่าเจ้าแผ่นดิน ตามรอยมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่อยุธยา” เป็นการร่วมมือกันของ ททท. และสมาคมท่องเที่ยวในประเทศ ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA)

ร่วมด้วย บริษัท รถไฟ ร.ฟ.ท. จำกัด เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางในวันธรรมดา และส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) เนื่องในโอกาสที่วันนี้ (5 มิถุนายน 2567) เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

นักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 240 คน จะออกเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ด้วยรถบัสทัวร์ EV ปรับอากาศจำนวน 10 คัน
ไปท่องเที่ยวในเส้นทาง กรุงเทพ ฯ –พระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวสายศรัทธาและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดพิชัยสงคราม วัดสมณโกศฐาราม พร้อมฟังเรื่องเล่า เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจากวิทยากร

ททท. คาดหวังว่า นอกจากการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา การท่องเที่ยวสายศรัทธา และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ภาคกลางแล้ว ยังแสดงถึงความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มรถยนต์ EV ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่คาร์บอนต่ำที่ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วย

 

Facebook Comments Box