ททท.ชูแพลตฟอร์ม Thailand Connex ยกระดับท่องเที่ยวไทย

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม ไทยแลนด์คอนเน็กซ์

ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดี ระหว่างดีป้าและทราวิซโก มีความตั้งใจที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการในการแข่งขัน เพราะว่า ขณะนี้มีแต่แพลตฟอร์มของต่างประเทศ ซึ่งการจะทำแพลตฟอร์มไทยแลนด์คอนเน็กซ์ เพื่อให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวได้แน่นอนว่าต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก

นิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ซึ่งจะเริ่มใช้แพลตฟอร์มในลักษณะของบีทูบีก่อน เพื่อเป็นการเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งก็ตรงกับภารกิจของททท. ได้ทำงานส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวทั่วโลกมาโดยตลอด ดังนั้น การมีแพลตฟอร์มนี้จะมาช่วยเติมเต็ม และทำให้โอกาสของผู้ประกอบการมีมากขึ้นในเรื่องของการส่งเสริมการขาย ซึ่งวิถีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันปัจจุบัน ดังนั้น วันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่จะแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยพร้อมก้าวเข้าสู่ดิจิทัลแล้ว และถือว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตต่อไป

นิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจะได้ประโยชน์มากมาย เช่น ผู้ประกอบการจะมีค่าใช้จ่ายในการทำตลาดออนไลน์น้อยลง เพราะว่าแพลตฟอร์มของไทยจะเก็บค่าธรรมเนียมที่ต่ำว่าของต่างประเทศ ที่สำคัญ การผลึกกำลังเพิ่มของทุกภาคส่วนและททท. จะทำให้การส่งเสริมการขาย การรับรู้ข่าวสารต่างๆสามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงกว่าเดิม นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการที่ลดน้อยลงจะนำไปช่วยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น และเกิดความประทับใจ นักท่องเที่ยวก็จะมีการใช้จ่ายและเดินทางมากขึ้น อย่างแน่นอน

โดยแพลตฟอร์มนี้ จะรวบรวมข้อของผู้ประกอบการของไทยไว้อย่างครบครัน และยังจะมีการทำแคมเปญร่วมกันกับการท่องเที่ยวเมืองรอง หรือท่องเที่ยวกันธรรมดา รวมถึง ต้องการข้อมูล จองที่พัก หรือการทำโปรโมชัน

ทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดของททท.ได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ททท.เองก็มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ทั่วโลก รวมถึง เทศกาลงานประเพณีต่างในประเทศ ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้อย่างง่ายดาย

หลังจากลงนามความร่วมมือแล้ว ก็จะสามารถขับเคลื่อนการทำงานได้เลย ทำโปรโมชั่นร่วมกัน จะได้เห็นเป็นรูปธรรมประมาณต้นปี 2566 ซึ่งททท.คาดหวังว่าแพลตฟอร์มนี้ จะช่วยยกระดับท่องเที่ยวไทยในยุคดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไป รวมถึง เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ พร้อมกับการยกระดับการท่องเที่ยวไทยก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล

“ปลายปีนี้ แน่นอนอากาศในบ้านเราก็เริ่มหนาวเย็น นักท่องเที่ยวคนไทยก็เดินทางขึ้นเหนือ หรืออีสาน ก็สามารถเดินทางได้ รวมถึงภาคใต้ ก็มีหมอก มีทะเลที่สวยงามติดอันดับโลก ททท. เชื่อว่า สถานประกอบการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สายการบินกลับมา พร้อมเปิดให้บริการมากขึ้น รวมถึงงานเทศกาลประเพณีก็มีมากมาย

เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ขณะเดียวกันทางรัฐบาลไทย ก็ได้มีการจัดเตรียมของขวัญให้กับคนไทย ส่งมอบความสุขด้วยการเดินทางท่องเที่ยวและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีๆให้กับประเทศไทย เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กล่าวทิ้งท้าย

Facebook Comments Box