งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” สมุทรสงคาม วันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ นี้

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มูลนิธิ ร.๒) จังหวัดสมุทรสงคราม กรมศิลปากร บริษัท อสมท จำกัด หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม

กำหนดจัด “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ฯ และสนองในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระราชทานศิลปวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกแก่ชาติจนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

และในวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเฝ้าทูลละอองพระบาท โดยพร้อมเพียงกัน ตลอดจนขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง MCOT HD หมายเลย ๓๐

ในโอกาสนี้ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าชม “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งภายในงานจะพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ดังนี้

-การแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

– ละครเสภา เรื่องขุนช้าง – ขุนแผน ตอนขึ้นเรือนขุนช้าง – พานางวันทองหนี (จัดแสดงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๖)

– โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหุงน้ำทิพย์ (จัดแสดงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖)

– การแสดงหุ่นกระบอกออกตัว เรื่องพระอภัยมณี ตอนนางละเวงก่อศึก (จัดแสดงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖)

– การบรรเลงและขับร้อง วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร

– สาธิตและจำหน่ายอาหารคาวหวานในบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒, อาหารคาวหวานตำรับราชสกุลรัชกาลที่ ๒, ขนมพื้นบ้าน และขนมไทยโบราณ

– นิทรรศการและการจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์

– นิทรรศการงานผ้า อาทิ ผ้าลีมาบาติกหรือผ้าจวนปัตตานี, ผ้าลายอย่าง, ผ้าคูบัว, ผ้ามอญรามัน, ผ้าไทยทรงดำ, ผ้ามัดย้อมเมืองสมุทรสงคราม

– สาธิตงานหัตถศิลป์ อาทิ เครื่องแขวน, มาลัย, ดอกไม้ประดิษฐ์, หัวโขน, เบญจรงค์และสินค้า OTOP สมุทรสงคราม

– นิทรรศการพริกมันบางช้าง นิทรรศการผ้าย้อมสีและพันธุ์ไม้ที่นำมาย้อมสี

โดยกิจกรรมข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายในงานฯ นอกจากนี้ ททท. ได้มีส่วนร่วมในสนับสนุนงบประมาณการจัดงานฯ พร้อมทั้งร่วมจัดบูธนิทรรศการผ้าไทย ในรูปแบบการจัดแสดงโชว์การแต่งกายแบบไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ตามแนวคิด “นุ่งโจง ห่มสไบ ไปสวัสดิรักษาตามสีมงคลของแต่ละวัน” ทั้งนี้ ในวันจัดงานดังกล่าว อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) ยังได้ยกเว้นค่าเข้าชมให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยาน ร.๒ โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖ Inbox Facebook : เพจ อุทยาน ร.๒ หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๒๘๔๗-๘ Inbox Facebook : เพจ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม หรือ TAT Call Center ๑๖๗๒ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

ขอขอบคุณภาพจาก : อุทยาน ร.2

#ททท_สมุทรสงคราม #365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน #เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม #สมุทรสงคราม #เมืองรองต้องลอง #แม่กลอง #สมุทรสงคราม #เมืองสายน้ำสามเวลา #เที่ยวภาคกลาง #TrendyC2 #Letsชิลล์ทั้งปีที่สมุทรสงครามseason2

Facebook Comments Box